Thông tin về chủ đầu tư dự án Angel Island Nhơn Phước, Đồng Nai

Những tháng gần đây, siêu dự án đô thị du lịch Nhơn Phước tại Nhơn Trạch (tên thương mại là Angel Island) có những động thái khởi động trở lại bằng việc khởi công xây dựng hồi tháng 5/2020, cùng với đó là việc xuất hiện tới 5 đợt phát hành trái phiếu với tổng … Đọc tiếp Thông tin về chủ đầu tư dự án Angel Island Nhơn Phước, Đồng Nai