KHỞI CÔNG KHU TRẢI NGHIỆM DỰ ÁN ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

Trung tâm Triển lãm trải nghiệm Đảo Tiên – Angel Island Experience Gallery do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc SÔNG TIÊN đầu tư và CENTRAL làm tổng thầu thi công có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của “Siêu dự án” ở … Đọc tiếp KHỞI CÔNG KHU TRẢI NGHIỆM DỰ ÁN ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY