Cất Nóc Phân Khu Experience Gallery thuộc dự án Angel island

Trung tâm Triển lãm trải nghiệm Đảo Tiên – Experience Gallery do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc SÔNG TIÊN đầu tư và CENTRAL làm tổng thầu thi công có tổng diện tích 27.000m² và tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của … Đọc tiếp Cất Nóc Phân Khu Experience Gallery thuộc dự án Angel island